Tuesday, March 21, 2017

Bagaimana meraih ilmu

Imam Syafi'i berkata:

Wahai teman, engkau tak akan meraih ilmu kecuali dengan enam perkara
Aku akan mengabarkan rinciannya kepada dengan jelas

Kecerdasan, semangat, kesungguhan dan bekal
Bersama bimbingan ustadz dan waktu yang lama

No comments:

Post a Comment